Tarikh                     : 22 November 2019

Masa                       : 8.00 Pagi hingga 4.00 Petang

Tempat                   : Pusat Internet & Dewan Serbaguna Kg Darul Islam Belimbing

Jumlah Pengunjung  : 116 Orang

Keahlian Baru          : 14 Orang

Tujuan                   : 

  1. Memberi kesedaran kepada komuniti setempat tentang kepentingan penjagaan kesihatan dan kenali dadah
  2. Memberi galakkan kepada komuiti tentang pengurusan kewangan
  3. Meningkatkan tahap kemahiran dalam  bidang keusahawanan
  4. Meningkatkan jumlah keahlian baru pusat internet 
  5. Meningkatkan pengetahuan komuniti dalam penggunaan aplikasi dashboard komuniti

Gambar Disini